Dažādi aktīvā ierīcē ievietojamie endodontijas instrumenti

Rīmeri leņķa galam, ER

rīmeri

Rotācijas kustībai.

H failes leņķa galam, EH

H failes leņķa galam

Vertikālai alternējošai kustībai un vilkšanas kustībai.

Super-failes leņķa galam, SF

Super-failes

Endodontijas instrumenti vertikālai alternējošai kustībai, 90° alternējošai rotācijas kustībai un vilkšanas kustībai. Labi der vecā pildījuma izņemšanai. Augsta lokanība.

Kanālu pildītāji, PC

Kanālu pildītāji (lentulo) ar drošības atsperi. Maksimālais ātrums 800 apg./min.

Failes ultraskaņas aparātam, UF

Failes darbam ar ultraskaņas aparātu. Izmēriem 10-40 kātiņa diametrs 0.8mm, izmēriem 45,50 kātiņa diametrs 1.0mm, garums 33mm. Šie endodontijas instrumenti nav efektīvi šauros liektos kanālos, ja instruments saskaras ar kanāla sienu, kas slāpē oscilāciju - sākotnēji nepieciešams apstrādāt ar manuālajām failēm.

Failes gutaperčas izņemšanai, GPR

NiTi failes gutaperčas izņemšanai. 1S: 16mm, 2S:18mm, 3N/4N: 21mm

Faiļu rokturu apzīmējums un iespējamie izmēri pēc ISO (d) / iespējamie garumi (mm) (L1):
IzmērsRokturisER garumiEH garumiSF garumi
1021,25,2821,25,2818,21,25
1521,25,2821,25,2818,21,25
2021,25,2821,25,2818,21,25
2521,25,2821,25,2818,21,25
3021,25,2821,25,2818,21,25
3521,25,2821,25,2818,21,25
4021,25,2821,25,2818,21,25
4521,25,2821,25,2818,21,25
5021,25,2821,25,2818,21,25
5521,25,2821,25,2818,21,25
6021,25,2821,25,2818,21,25
7021,25,2821,25,28
8021,25,2821,25,28
15-4021,25,2821,25,2818,21,25
45-8021,25,2821,25,28
Kanālu pildītāju apzīmējums un iespējamie izmēri pēc ISO (d) / iespējamie garumi (mm) (L1):
IzmērsRokturisPC garumi
2521,25,29
3021,25,29
3521,25,29
4021,25,29
25-4021,25,29